Innkalling til årsmøte 2017

Årsmøtet avholdes på Kopervik kulturhus, Anna Eegs treffsted (Skolegaten 9), onsdag 15. februar 2017 kl. 19:00.

Saker som ønskes tatt opp på årsmøtet må sendes styret senest onsdag 25. januar 2017.

Eventuelle saker kan sendes til styret@gch.no.

Vi minner om at årets kontingent må betales før møtet for at du skal ha stemmerett.

Fullstendig saksliste med sakspapirer legges ut senest en uke før årsmøtet.
Velkommen til årsmøte.

Med vennlig hilsen
Styret i Geocaching Haugalandet