Årsmøteinnkalling 2016

Årsmøtet avholdes på Kopervik kulturhus, Anna Eegs treffsted (Skolegaten 9), onsdag 10. februar 2016 kl. 20:00.

Saker som ønskes tatt opp på årsmøtet må sendes styret senest onsdag 20. januar 2015.

Sakene kan sendes til styret@gch.no

Fullstendig saksliste med sakspapirer legges ut en uke før årsmøtet.
Velkommen til årsmøte.

Med vennlig hilsen
styret