Saksliste årsmøte 2015

Møtested: Saltveit skole (N59 28.117 E005 17.096)
Møtestart: 19.30 (torsdag 12. februar)

Det er kun medlemmer som har stemmerett på møtet, og man må være registrert som medlem før møtet for å komme med på listene

Saksliste

 1. Åpning og konstituering av møte
  1. Godkjenning av innkalling og dagsorden
  2. Valg av møteleder, referent og protokollsignatarer
   1. Forslag:
    Møteleder: Øyvind Øvrebø (owip)
    Referent: Evy Ann Fredriksen (Heltinnen)
    Protokollsignatarer: Ann-Helen Anvedsen (lynxalynx) og Ingvild Toft (FruToft)
 2. Årsberetning 2014
 3. Økonomi
  1. Regnskap 2014
  2. Budsjett 2015
 4. Innkomne saker
  1. Medlemskontingent
  2. Medlemskap uten å bo innenfor dekningsområdet
 5. Valg
  1. Valg av nestleder
   • Valgkomiteens innstilling: Marita Bygnes (Bygnesen)
   • Velges for to år
  2. Valg av 1. styremedlem
   • Valgkomiteens innstilling: Rune Hervik (Hervik73) og Øyvind Øverbø (owip)
   • Velges for to år
   • Vedtektene krever skriftlig valg
  3. Valg av valgkomité
   • Styrets innstilling: Ann-Helen Anvedsen (lynxalynx) og Tor Martin Hegrenes (tormh)
   • Velges for ett år
 6. Foreningens mål og ønsker

 Sakspapirer finner du her (krever innlogging og medlemskap)