Saksliste Årsmøte 2014

Møtested: Saltveit skole (N59 28.117 E005 17.096)
Møtestart: 18.00 (onsdag 5. februar)

Det er kun medlemmer som har stemmerett på møtet, og man må være registrert som medlem før møtet for å komme med på listene.

Saksliste

 1. Åpning og konstituering av møte
  1. Godkjenning av innkalling og dagsorden
  2. Valg av møteleder, referent og protokollsignatarer
   1. Forslag:
    Møteleder: Ann-Helen Anvedsen (lynxalynx)
    Referent: Evy Ann Fredriksen (Heltinnen)
    Protokollsignatarer: Arne Magne Breiteig (armag) og Svein Forsell (hunter1968)
 2. Årsberetning 2013
 3. Økonomi
  1. Regnskap 2013
  2. Budsjett 2014
 4. Valg
  1. Valg av leder
   • Valgkomiteens innstilling: Thomas Fredriksen (thomfre)
   • Velges for to år
  2. Valg av kasserer
   • Valgkomiteens innstilling: Tore Langelandsvik (Nuffemus)
   • Velges for to år
  3. Valg av 1. styremedlem
   • Valgkomiteens innstilling: Ann-Helen Anvedsen (lynxalynx)
   • Velges for ett år
  4. Valg av 2. styremedlem
   • Valgkomiteens innstilling: Beate Kaurstad (BEKA21)
   • Velges for to år
  5. Valg av valgkomité
   • Valgkomiteens innstilling: Svein Forsell (Hunter1968) og Hilde Hana Gulliksen (Hildehg)
   • Velges for ett år
 5. Foreningens mål og ønsker

Sakspapirene finner du her (krever innlogging og medlemsskap).