Innkalling til årsmøte 2019

Årsmøtet avholdes i Bleikmyr Bydelshus, Myrullveien 3 i Haugesund mandag 18. februar 2019 kl. 19.00.
Saker som ønskes tatt opp på årsmøtet sendes styret senest mandag 28. januar 2019.

Eventuelle saker kan sendes til styret@gch.no. Vi ber dere også melde dere som kandidater til styret eller informere om aktuelle kandidater til vervene som er på valg. Vi minner om at årets kontingent må betales før møtet for at du skal ha stemmerett. Kontonr.: er 3361.19.23061 og kontingenten for 2019 er på kr 100,-.

Fullstendig saksliste med sakspapirer legges ut senest en uke før årsmøte.

Med vennlig hilsen
Styret i Geocaching Haugalandet

Innkalling til årsmøte 2018 og sakspapirer – Årsmøte 2018

Saksliste og årmøtepapirer – Årsmøte 2018
Årsmøtet avholdes på Kopervik kulturhus, Anna Eegs treffsted (Skolegaten 9), mandag 22. januar 2018 kl. 20:00.
Vi gjør oppmerksom på at medlemskontingenten må være innbetalt før møtet. Medlemskontigenten for 2018 er på kr 100,- og kan innbetales til konto nr.: 3361.19.23061

Saksliste:
Årsmøte Geocaching Haugalandet 2018 Saksliste

ÅM 2018-01 Åpning og konstituering
1. Godkjenning av innkalling og dagsorden 2. Valg av møteleder, referent og protokollsignatarer Styrets forslag: Møteleder: Tor Martin Hegrenes (Tormh). Referent: Ann Helen Advendsen (Lynxalynx). Protokollsignatarer: Gro Audny Haraldseid (Groha) og Beate Dalaker Kaurstad (BEKA21).
ÅM 2018-02 Årsberetning 2017
ÅM 2018-03 Innkomne saker
1. Henviser til § 5 i vedtektene 1. Støtte til cachetur opphører. 2. Vipps som betalingsmetode
ÅM 2018-04 Økonomi
1. Regnskap 2017 2. Budsjett 2018
ÅM 2018-05 Antall medlemmer styret
1. Styrets forslag: Økes til 7 personer, 1 vara. Gjeldende fra og med 22. januar 2018.
ÅM 2018-06 Valg
1. Valg av leder. Styrets innstilling: Øyvind Øvrebø (Owip). Velges for to år
2. Valg av nestleder. Styrets innstilling: Bjarne Lohmann Madsen (Blohmann). Velges for 2 år.
3. Valg av kasserer. Styrets innstilling: Krister Hareide (Harpix). Velges for 2 år.
4. Valg av styremedlem. Styrets innstilling: Aleksander Kristoffersen (Krialeks). Velges for to år.
5. Valg av styremedlem. Styrets innstilling: Ole Martin Helgesen (Olienh). Velges for 2 år.
6. Valg av styremedlem. Styrets innstilling: Liv Quamme (femme Q). Velges for 2 år.
7. Valg av vara. Styrets innstilling: Tor Martin Hegrenes (Tormh). Velges for 2 år.

Årsberetning 2017 – Geocaching Haugalandet

Styrets sammensetning Styret har i perioden 2017-2018 bestått av følgende personer:
Leder: thomfre Thomas Fredriksen Nestleder: Bygnesen Marita Bygnes. Tok over som konstituert leder etter thomfre Thomas Fredriksen sin avgang. Kasserer: tormh Tor Martin Hegrenes 1. styremedlem: Engel Cecilie Bygnes Guttormsen (Engel C) 2. styremedlem: Olienh Ole Martin Helgesen

Medlemmer
Foreningen har synkende medlemstall. Noen har falt fra, og noen nye har kommet til.

Styremøter
Styret har gjennomført fem styremøter i perioden i tillegg til diskusjoner på vår lukkede chatgruppe – det har vært en god måte å sørge for at alle som vil får si sin mening, samtidig som vi får tatt avgjørelser uten unødvendig forsinkelse.

Aktivitet
Det har i perioden blitt arrangert 10 event i regi av Geocaching Haugalandet, 6 vanlige 3 CITOevent, i GIFF event i tillegg til HaJul 2017.

GIFF 2017 I forbindelse med GIFF 2017 arrangerte GCH event med filmvisning med god hjelp fra BEKA21.
HaJul 2017. GCH stod for organiseringen av adventskalenderen HaJul 2017.

HaJul 2017 var i år en veldig kjekk adventskalender å delta på. Takk til alle utleggerne og alle fremmøtte på publisering.

Økonomi
Foreningen har en synkende økonomi, mindre overskudd på loddsalg men har fått midler fra Grasrotandelen. Vi har også mottatt støtte fra Skudenes & Aakra Sparebank. Vi har brukt mye penger på premier til loddtrekningene, har synkende medlemstall og har brukt mye av pengene våre på Cachetur.no. Kontingenten dekker bare en liten del av dette.

Cachetur.no
GCH har fortsatt å sponse cachetur.no i 2017. Foreningen har i 2017 hatt lite kontakt med Cachetur.no.

Håvik, 2017-01-10 Marita Bygnes, Konstituert leder .

ÅM 2018-1: Henviser til § 5 i vedtektene. Innsendt av: Owip
Forslag om at støtten til cachetur legges ned.

Styrets innstilling: Styret støtter Owip sitt forslag. Medlemstallene i GCH er synkende. Dette påvirker foreningens økonomi. Cachetur har mange private sponsorer og vi ser at utgiftene til markedsføring av Cachetur.no er ett høyt beløp. Vi føler også ar GCH har lite igjen for å støtte Cachetur.no.
Vi legger her til at gjennomslag for forslaget må ha 50/50 stemmer da støtte til GCH allerede er en eksisterende vedtekt.
Styrets forslag til vedtak: Endringene som skissert over endres i vedtektene § 5

ÅM 2018-2: Innsendt av: Owip
Vipps som betalingsmiddel.

Styrets innstilling: Styret støtter Owip sitt forslag. Slik vi ser det går Vipps på privat bankkonto/telefon så her er vi villige til å se om det kan la seg gjøre at en i styret påtar seg denne jobben.
Styrets forslag til vedtak: Diskuteres på årsmøtet.

ÅM 2018-3: Innsendt av: Styret i GCH
Forslag til endring av styresammensetning.

Styrets innstilling: Dagens styre består av følgende styresammensetning: 1 leder, 1 nestleder, 1 kasserer og 2 styremedlemmer.
Styret ønsker å utvide dette til 1 leder, 1 nestleder, 1 kasserer, 4 styremedlemmer og 1 varamedlem. Dette tror vi vil styrke styret på mange plan.
Vi legger her til at gjennomslag for forslaget må ha 2/3 stemmer da støtte til GCH allerede er en eksisterende vedtekt.
Styrets forslag til vedtak: Endringene som skissert over endres i vedtektene § 5

Budsjett
Kasserer tar dette på årsmøtet.

HaJul 2017

Da nærmer vi oss desember! ? De fleste har fått sendt inn og godkjent cachen sin, håper de som ikke har det, får det ordnet i tide.

I oversikten har jeg kun tatt med sted og tidspunkt, for de som har oppgitt det. Om CO vil gi ytterligere info i forkant av publiseringen, så er det fritt frem (som noen allerede gjorde, uten at jeg tok det med i hovedoversikten). Foreslår da at vi tar en cache om gangen, og at du skriver når det er din cache sin tur.

Minner om at vi ikke skal ha biljakt for FTF. Det betyr, at om du oppgir et startsted/ventested, så må du sørge for å være i nærheten av nullpunkt, og selv starte FTF-jakten på et passende tidspunkt. Om ikke, så er det bedre å ikke oppgi noe utgangspunkt, så får folk komme fra de vinklene de måtte ønske.

Håper på en super adventskalender! ?

DATOER I KALENDEREN:
01.12. groha. Låst. Ytre Tysvær. 19.00.
02.12. BEKA21: Låst. Steinsfjellet. Etter eventet.
03.12. armag. Låst. Skjoldastraumen. Etter eventet.
04.12. hebokn: Låst. Aksdal. 18.00.
05.12. roamingnotes. Låst. Karmsund vgs, Hgsd. 18.00.
06.12. Daniel1506. Låst. Prix Vea. 20.00.
07.12. Bygnesen
08.12. krialeks. Låst. Vea. 18.00.
09.12. Vikki79: Låst. Kolnes. Tid uvisst.
10.12. Owip
11.12. Hervik73. Låst. Åkra nord/Sevland. 17.30.
12.12. femme Q: Låst. Travparken Vormedal. 18.00.
13.12. kåre50: Låst. Kolnes. Tid uvisst.
14.12. Engel C. Låst. Gismarvik. 18.00.
15.12. besten46. Låst. Østrem. 19.00.
16.12. teamtove. Låst. Tid og sted uvisst.
17.12. Steinmetzdraugen
18.12. Hervik80
19.12. tormh. Låst. Grinde. 18.00.
20.12. jwmk. Låst. Aksdal. 18.00.
21.12. Mr.Jacobsen. Låst. Gard nord i Hgsd. 18.00.
22.12. lynxalynx
23.12. BLohmann. Låst. Sted uvisst. 23.30.
24.12. SEriksen. Låst. Sted uvisst. 00.30.

Spørretime #2- Mysteries og andre lurerier

Vi møttes på Anna Eegs treffsted i Kopervik 28.juni kl.19.00, og siden BEKA21 hadde sagt seg villig til å si litt om dette teamet, så var det en lydhør forsamling som var til stede. Under finner dere presentasjonen som ble holdt, men den er nok mest nyttig som en oppfrisker for de som faktisk var til stede, for naturlig nok var det jo veldig mye prat rundt de enkelte slidene og punktene på dem. Slidene kan blas i om man holder musen over og klikker på knappene i verktøylinjen som dukker opp nederst:

Mysteri knekking