Styremøtereferat 8. september 2017

Tilstede: Bygnesen (Konstituert leder), Tormh (Kasserer), Engel C (Styremedlem) og Olienh (Styremedlem)
Vi beklager sen utsendelse av referat fra dette møtet.

Formålet med dette møtet var å legge en plan på aktiviteter frem mot nyttår.
28. september 2017 holdt vi ett vellykket CITO event på Sør- Karmøy. Takk til alle dere som møtte 🙂

23. oktober 2017 møtes vi igjen til spørretime på vårt faste lokale i Kopervik, Anna Eegs Treffsted. Her kan vi stille rewieverspørsmål til rewiever Cervisvenator. Det blir her mulighet til å komme med innspill/meninger/retningslinjer til årets julekalender HaJul 2017. Vi i styret har gjort oss noen tanker rundt dette, men «spikrer» alt sammen med dere denne kvelden. Også her kan rewiever ha gode innspill. Vi kjører godt gammeldags spleiselag på mat/drikke denne kvelden, alle som kan tar med seg noe til felleskapet. Vel møtt!

2.november blir det GIFF event (Som gir suvenir). Denne gang på møterom, Kulturhuset Kopervik. Vi satser på loddsalg/loddtreking her. Vel møtt!

Det blir julekalender i regi av GCH, HaJul 2017. Vi har laget en facebookgruppe der vi ønsker alle utleggere av cacher i kalenderen velkommen innom for oppsett/datoer osv. Vi har mange som ønsker å bidra allerede. Om noen som ikke har meldt seg ønsker å bidra ta kontakt snarest med en av oss i styret eller på e-mail styret@gch.no. Medlemmer i GCH har førsteprioritet på utlegg i år. Det minker på plassene.

Valgkomiteen for 2017 har trekt seg. Vi trenger derfor deres hjelp. Ønsker noen av dere å sitte i styret etter årsmøtet i 2018? Kjenner dere noen gode kandidater? Ta kontakt med oss om dere vil stå på valg, styret@gch.no. Vi trenger ny leder. Kasserer og 1 styremedlem er også på valg.

Takk for ett godt samarbeid så langt.

Mvh Styret
Bygnesen, Tormh, Engel C og Olienh

Referat fra ekstraordinært styremøte 31.05.17 og styremøte 08.06.17

REFERAT FRA EKSTRAORDINÆRT STYREMØTE 31.05.17 og fra STYREMØTE 08.06.17

Tilstede: Olienh, Engel C , Tormh og Bygnesen

Konstituert leder Bygnesen la 31. mai 2017 på vegne av styret ut følgende melding på facebooksiden, Geocaching Haugalandet:

«Styret i GCH har ikveld i ekstraordinært styremøte behandlet og innvilget Thomas Fredriksen (Thomfre) sin søknad om fratredelse som leder. Konstituert leder fremover blir nestleder Marita Bygnes (Bygnesen). Styret for øvrig forblir uendret. Vi kommer tilbake med mer informasjon til våre medlemmer når vi har det tekniske som mail og nettside på plass».

Da Thomfre på eget initiativ søkte om å fratre sitt verv som leder for Geocaching Haugalandet samlet vi andre i styret oss umiddelbart til ekstraordinært styremøte for å behandle søknaden. Det ble enstemmig vedtatt å la Thomfre få sitt ønske oppfylt da vi respekterer hans argumenter for å gå av som leder.

Vi ser positivt på veien videre. Samtlige styremedlemmer er motivert for å bidra positivt for geocaching miljøet på Haugalandet i tiden fremover og har idag 8. juni avholdt nytt styremøte for å planlegge sensommer/høst aktiviteter.

Vi kommer allerede til å ha nytt «Spørretime» event denne mnd. Det blir event på den internasjonale geocachedagen i august og CITO event første dag i CITO uken. Ellers vurderes GIFF event i november, dette klareres på neste styremøte til høsten. Vi har allerede bestemt at vi arrangerer julekalender 2017. Detaljer her bestemmes også på neste styremøte og vi oppfordrer våre medlemmer til å komme med innspill til denne kalenderen.

Det vil ikke bli lagt ut informasjon/oppdatering/referater på GCH.no med det første. Vi er i tenkeboksen og vurderer andre løsninger enn denne siden fremover og har satt den litt på vent. Info vil bli sendt medlemmene via e-mail. Vi oppfordrer også medlemmer om å ta kontakt med en av oss i styret eller sende en e-mail til styret@gch.no om dere lurer på noe/har spørsmål eller innspill.

Vi håper på godt samarbeid og engasjement videre 🙂

 

Med hilsen styret i GCH

Olienh

Engel C

Tormh

Bygnesen