Møtereferat 2017-01-25

Møtereferat

Den 25.01.2017 ble det holdt styremøte i Geocaching Haugalandet.

Sted: Håvik, Karmøy

Møtestart: 20.30

Referent: Ole Martin Helgesen

Til stede:  Marita Bygnes
Thomas Fredriksen
Tor Martin Hegrenes
Ole Martin Helgesen

Fraværende: Rune Hervik

 

Sak 1:

Sakslisten for årsmøtet ble først gjennomgått.

 

Sak 2:

Det ble en gjennomgang av årsrapporten for 2016.

 

Sak 3:

Den ble bestemt av styret at det skulle serveres pizza på årsmøtet, som finner sted onsdag 15.02.2017.

 

Møtet ble avsluttet: Klokken 23.01

25.01.2017

Styremøteprotokoll 2016-08-23

REFERAT FRA STYREMØTE GEOCACHING HAUGALANDET 23.08.16
Tilstede: thomfre, Olienh, Tormh og Bygnesen
Ikke tilstede: Hervik73
Referent: Bygnesen

Vi har ikke oppdaterte medlemslister i GCH. De som ikke har betalt årskontigent blir strøket fra lista.
Tormh fikser dette.

Vi har fått forespørsel om bekledning med vårt logo på. Vi er enige om at den enkelte selv tar kontakt
med GeoSport for bestilling av klær. thomfre tar kontakt med GeoSport og legger ut link om dette på
Geocaching Haugalandet sin facebookside.

Vi har bestemt oss for å arrangere Gif event mandag 7. november 2016. Eventet holdes i Kopervik på
det lokalet vi før har leid. BEKA21 har fikset leie av lokale, thomfre fikser det tekniske. Vi vil gjerne
kjøpe pizza til våre medlemmer denne dagen, for de som ikke er medlem tas det betaling på kr 50,-. Vi
holder loddtrekning.

Vi ble enige om å bruke litt penger til å handle inn gevinster for til fremtidige loddtrekninger. Gjerne
2000-3000 kr. Bygnesen tar seg av innkjøp.

Lørdag 25. september vil vi i GCH arrangere CITO event. Eventet vil vare 1 time. Vi tenker på å
arrangere dette en gang mellom 1600-1800. Olienh sjekker med kommunen om de har ett sted de vil ha
ryddet.

I år har vi bestemt å arrangere julekalender i regi av GCH. Cachene legges ut av de cacherne som
ønsker å bidra. Vi kaller kalenderen HJul og cachene må inn senest 14 dager før de publiseres. Vi kjører
24 cacher, 1-24. Vi lager konkurranseregler (thomfre fikser dette) og premierer «vinnerne» over nyttår.
Dette blir gøy 🙂 Vi lager enkle regler for å delta: Cachene må være tilgjengelige for alle. Lages det
Mysterier bør oppgavene enkelt kunne løses. Vi ønsker at utleggere av cacher skal legge ut bokser som
er enkle å finne. Vi lager geografiske grenser for hvor cachene skal legges ut. Cachene bør publiseres
etter kl. 1800 slik at flest mulig får sjansen til å være med.