Styremøtereferat 30. desember 2018

Referat 30.12.18

Til stede: Owip, krialeks og BLohmann. harpix og olienh tilgjengelige for vedtak.

1. Siden sist: Julekalenderen gjennomført med flotte cacher og god servering og varierende oppmøte.
Giff: meget vellykket, vi snakket om å heve kontingent litt så vi sponser mindre…

2. Årsmøte settes til mandag 18.februar, starter med event med spising kl 18.15 til 19.00 (gratis for medlemmer, andre kr.100,- (samme som kontingentet)) – da starter årsmøte 19-21, satser på Anna Egg (Olienh reserverer.)
Vi satser på utlodding. Owip lager et lite «takke-skriv» og snakker med BEKA21 – Blohmann skriver ut.

3. Årsmeldingen er skrevet i første utkast.

4. Forslag til endringer fra oss:
Hvordan står det med varemedlem i vedtektene ????
Cachetur: 500 eller øke til 1000,- – hva sier økonomien ?

5. Neste møte: tirsdag 29.januar kl. 18 ! for å diskutere innkomne saker og planlegge årsmøte. Dato er satt for å få ut ting til rett tid.

6. Evtn. Kommende eventer ? – 13. jan på Lindøy ved gapahuk, kl. 15-16. «I januar rundt bålet»

Styremøtereferat 27. august 2018

Styremøte Geocaching Haugalandet 27.august 2018

Tilstede: Olienh, krialeks, femmeQ, owip, Blohmann
Fraværende: Engel C og Harpix

Siden sist.
Sommerens eventer var godt besøkt og nogen nye deltok. Vi er godt fornøyd.

Høstens CITO:
søn 16. september Bukkøy 13-14 ansvarlig: owip
man 17. september Vibrandsøy 18-19.30 ansvarlig: femme Q
tirs 18. september Ognøy 18-19 ansvarlig: BLohmann
ons 19. september Fårekamsvika 18-19 ansvarlig: krialeks
tors 20. september Steinsfjellet 18-19 ansvarlig: femme Q
fre 21. september Sveio et sted…. 18-19 ansvarlig: Harpix
lør 22. september Otertong kl. 13-14 ansvarlig: Engel C ? Krialeks ?

Medlemsmøte:
tirsdag 16.oktober på Anna Eegs vi starter med pizza-event kl. 18 (kr.100 for ikke medlemmer)
Dagsorden:
– Skal vi ha julekalender ? – samme regler som sist ?
– ProjectGC for begynnere. Ansvar: Olienh, krialeks og BLohmann

GIFF-event:
Søndag 11. november kl. 18 på Anna Eegs Servering: spleiselag-mat.

Regnskap:
BLohmann lager utleggsark for å få orden i bilag.

Vipps:
Harpix sjekker igjen, og fikser….

Neste møte:
I slutn. Av november

Referant :

BLohmann

Styremøtereferat 29. mai 2018

Referat Geocaching Haugalandet styremøte tirsdag 29.mai

Tilstede: Owip, harpix, femmeQ, Engel C, krialeks, thormh og Blohmann
Avbud: Olienh

Referent: Blohmann

1. Referatet fra sist ble godkjent.

2. Status siden sist:
– fine citoer, med fin oppslutning, vi samlet in ca. XXXXX kg søppel
– alle i styret skal nå få mail på gch-mailen
– nettsiden er fortsatt «work in progress»
– alle signaturer er nå påprotokollen fra årsmøtet

3. ordne med Brønnøysundregistre og kontonummer – alle faste medlemmer som er tilstede signerte på dette. (Olienh – snakk med Blohmann)

4. Sommereventer – vi diskuterte og satte opp 3 stk, vi satser på mulighet til grilling:
– Visnes lørdag 03.juni 15-16, ansvarlig: owip
– Drakevika torsdag 19.juli 18-19 ansvarlig femmeQ
– Ryvarden fyr søndag 12. august 15-16 ansvarlig: Harpix

5. CITO-week til høsten: Vi diskuterte å ha 3 som sist siden det fungerte bra, vi må tenke på steder å prøve å ha minst 1 i en av de andre kommuner og et re-run på Bukkøy siden det var veldig mye søppel her.
Harpix sjekker og skaffer søppel-plukke-klyper

6. GCH-tur ??? vi diskuterte og snakket litt om 7-9.sept. Hvor?? kjerag eller sjernarøyene – Liv må søke fondsstøtte om vi skal ha noe sikkerhet/kapital til turen

7. Event til høsten: Event og medlemsmøte sammen? – GIFF ?? ( GIFF 2018 souvenir weekend will be from November 8 – November 12 )

8. neste møte: tirsdag 7. august.

Styremøtereferat 8. september 2017

Tilstede: Bygnesen (Konstituert leder), Tormh (Kasserer), Engel C (Styremedlem) og Olienh (Styremedlem)
Vi beklager sen utsendelse av referat fra dette møtet.

Formålet med dette møtet var å legge en plan på aktiviteter frem mot nyttår.
28. september 2017 holdt vi ett vellykket CITO event på Sør- Karmøy. Takk til alle dere som møtte 🙂

23. oktober 2017 møtes vi igjen til spørretime på vårt faste lokale i Kopervik, Anna Eegs Treffsted. Her kan vi stille rewieverspørsmål til rewiever Cervisvenator. Det blir her mulighet til å komme med innspill/meninger/retningslinjer til årets julekalender HaJul 2017. Vi i styret har gjort oss noen tanker rundt dette, men «spikrer» alt sammen med dere denne kvelden. Også her kan rewiever ha gode innspill. Vi kjører godt gammeldags spleiselag på mat/drikke denne kvelden, alle som kan tar med seg noe til felleskapet. Vel møtt!

2.november blir det GIFF event (Som gir suvenir). Denne gang på møterom, Kulturhuset Kopervik. Vi satser på loddsalg/loddtreking her. Vel møtt!

Det blir julekalender i regi av GCH, HaJul 2017. Vi har laget en facebookgruppe der vi ønsker alle utleggere av cacher i kalenderen velkommen innom for oppsett/datoer osv. Vi har mange som ønsker å bidra allerede. Om noen som ikke har meldt seg ønsker å bidra ta kontakt snarest med en av oss i styret eller på e-mail styret@gch.no. Medlemmer i GCH har førsteprioritet på utlegg i år. Det minker på plassene.

Valgkomiteen for 2017 har trekt seg. Vi trenger derfor deres hjelp. Ønsker noen av dere å sitte i styret etter årsmøtet i 2018? Kjenner dere noen gode kandidater? Ta kontakt med oss om dere vil stå på valg, styret@gch.no. Vi trenger ny leder. Kasserer og 1 styremedlem er også på valg.

Takk for ett godt samarbeid så langt.

Mvh Styret
Bygnesen, Tormh, Engel C og Olienh

Referat fra ekstraordinært styremøte 31.05.17 og styremøte 08.06.17

REFERAT FRA EKSTRAORDINÆRT STYREMØTE 31.05.17 og fra STYREMØTE 08.06.17

Tilstede: Olienh, Engel C , Tormh og Bygnesen

Konstituert leder Bygnesen la 31. mai 2017 på vegne av styret ut følgende melding på facebooksiden, Geocaching Haugalandet:

«Styret i GCH har ikveld i ekstraordinært styremøte behandlet og innvilget Thomas Fredriksen (Thomfre) sin søknad om fratredelse som leder. Konstituert leder fremover blir nestleder Marita Bygnes (Bygnesen). Styret for øvrig forblir uendret. Vi kommer tilbake med mer informasjon til våre medlemmer når vi har det tekniske som mail og nettside på plass».

Da Thomfre på eget initiativ søkte om å fratre sitt verv som leder for Geocaching Haugalandet samlet vi andre i styret oss umiddelbart til ekstraordinært styremøte for å behandle søknaden. Det ble enstemmig vedtatt å la Thomfre få sitt ønske oppfylt da vi respekterer hans argumenter for å gå av som leder.

Vi ser positivt på veien videre. Samtlige styremedlemmer er motivert for å bidra positivt for geocaching miljøet på Haugalandet i tiden fremover og har idag 8. juni avholdt nytt styremøte for å planlegge sensommer/høst aktiviteter.

Vi kommer allerede til å ha nytt «Spørretime» event denne mnd. Det blir event på den internasjonale geocachedagen i august og CITO event første dag i CITO uken. Ellers vurderes GIFF event i november, dette klareres på neste styremøte til høsten. Vi har allerede bestemt at vi arrangerer julekalender 2017. Detaljer her bestemmes også på neste styremøte og vi oppfordrer våre medlemmer til å komme med innspill til denne kalenderen.

Det vil ikke bli lagt ut informasjon/oppdatering/referater på GCH.no med det første. Vi er i tenkeboksen og vurderer andre løsninger enn denne siden fremover og har satt den litt på vent. Info vil bli sendt medlemmene via e-mail. Vi oppfordrer også medlemmer om å ta kontakt med en av oss i styret eller sende en e-mail til styret@gch.no om dere lurer på noe/har spørsmål eller innspill.

Vi håper på godt samarbeid og engasjement videre 🙂

 

Med hilsen styret i GCH

Olienh

Engel C

Tormh

Bygnesen

Møtereferat 2017-01-25

Møtereferat

Den 25.01.2017 ble det holdt styremøte i Geocaching Haugalandet.

Sted: Håvik, Karmøy

Møtestart: 20.30

Referent: Ole Martin Helgesen

Til stede:  Marita Bygnes
Thomas Fredriksen
Tor Martin Hegrenes
Ole Martin Helgesen

Fraværende: Rune Hervik

 

Sak 1:

Sakslisten for årsmøtet ble først gjennomgått.

 

Sak 2:

Det ble en gjennomgang av årsrapporten for 2016.

 

Sak 3:

Den ble bestemt av styret at det skulle serveres pizza på årsmøtet, som finner sted onsdag 15.02.2017.

 

Møtet ble avsluttet: Klokken 23.01

25.01.2017