Saksliste og årsmøtepapirer – Årsmøte 2019

Årsmøtet avholdes i Bleikmyr Bydelshus, Myrullveien 3 i Haugesund mandag 18. februar 2019 kl. 19.00.

Saksliste:

ÅM 2019-01 Åpning og konstituering

1. Godkjenning av innkalling og dagsorden
2. Valg av møteleder, referent og protokollsignatarer. Styrets forslag: Møteleder: Tor Martin Hegrenes (Tormh). Referent: Krister Hareide (harpix). Protokollsignatarer: Utpekes av årsmøtet.

ÅM 2019-02 Årsberetning 2018

ÅM 2019-03 Innkomne saker

Ingen utenom styret har meldt inn saker i år.

1. Valgkomite er per i dag ikke formalisert i vedtektene, noe styret mener det er behov for. Følgende vedtektsendring foreslås:
«§5 Styret» endrer navn til «§5 Styret og valgkomiteen», som får nytt punkt 11: «Valgkomiteen består av 2 medlemmer valgt for ett år av årsmøtet. Styret finner kandidater til valgkomiteen, hvis oppgave er å finne kandidater til styrepostene som er på valg neste år.»

2. Styret ønsker at et medlem utenom styret reviderer regnskapet til foreningen, og foreslår følgende vedtektsendring som får virkning fra regnskapet for 2019: §4 utvides med setningen «Årsmøtet utpeker en revisor som går gjennom regnskapet før neste årsmøte.»

ÅM 2019-04 Økonomi

1. Regnskap 2018
2. Budsjett 2019

ÅM 2019-05 Valg

1. I år er nestleder, styremedlem 1, styremedlem 3 og vara på valg. Styrets innstilling:
Nestleder – Bjarne Lohmann (Blohmann) velges for 2 nye år.
Styremedlem 1 – Marita Bygnes (Bygnesen) velges for 2 år.
Styremedlem 3 – Liv Quamme (femmeQ) velges for 2 nye år.
Vara – Tor Martin Hegrenes (tormh) velges for 1 nytt år.

2. Det har ikke lykkes styret å finne kandidater til valgkomiteen, kandidater innstilles på årsmøtet.

3. Dersom ÅM 2019-03 punkt 2 vedtas, utpekes en revisor, ellers går dette punktet ut.

Årsberetning 2018 – Geocaching Haugalandet

Styret bestod frem til årsmøtet av: Bygnesen (konst. leder), Olienh, tormh (kasserer), Engel C
Styret besto etter årsmøtet av: Owip (Leder), Blohmann (nestleder), Harpix (kasserer), krialeks, Olienh, femme Q og Engel C (ikke møtt på høsten). Vara: tormh

Styret har i år hatt 4 styremøter i perioden i tillegg til diskusjoner på vår lukkede chatgruppe – det har vært en god måte å sørge for at alle som vil får si sin mening, samtidig som vi får tatt avgjørelser uten unødvendig forsinkelse.

Foreningen har 47 medlemmer. Vi har hatt en nærmest ikke-eksisterende rekrutering de siste par årene, noe vi håper det neste styret vil ha fokus på.

Vi har behandlet 14 saker (+ des.møte) mest om arrangementer pluss noe om økonomi og tilrettelegging.

Vi har gjennomført følgende eventer, antall deltagere er basert på logger:

CITO-uken på våren:
lørdag 21.april GC7KD7P Feøy CITO-Week 2018, deltagere: 15 stk
tirsdag 24.april GC7KD9E Lotheparken – CITO-Week 2018, deltagere: 10 stk
søndag 29.april GC7KD9W Bukkøy – CITO-Week-2018, deltagere: 15stk
Vi samlet inn greit med søppel.

Sommereventer:
lørdag 30.juni GC7R7P4 Sommer event, deltagere: 14 stk
torsdag 19.juli: GC7R7Q7 Sommer event 2, deltagere: 18 stk
søndag 12. august: GC7R7QT Sommer event 3, deltagere: 14 stk
lørdag 18. august: GC7V7H8 Den internasjonale geocachingdagen 2018, deltagere: 13 stk
Flott oppmøte på eventene i stålende sol!

CITO-uken på høsten:
Søndag 16. september GC7WWA0 Bukkøy CITO Week høsten 2018, deltagere: 18 stk
mandag 17. september GC7X13B Vibrandsøy CITO Week høsten 2018, deltagere: 13 stk.
tirsdag 18. september GC7WWBE Ognøy CITO Week høsten 2018, deltagere: 9 stk
onsdag 19. september GC7WWXD Fårekamsvika CITO Week høsten 2018, deltagere: 13 stk
torsdag 20. september GC7WWXJ Steinsfjellet CITO Week høsten 2018, deltagere: 12 stk
fredag 21. september GC7X862 Lyngholm CITO Week høsten 2018, deltagere: 4 stk
lørdag 22. september GC7WWXT Otertong CITO Week høsten 2018, AVLYST pga. mye vær !
Ei uke med høyst blandet vær og lite søppel «dessverre»
Karmøy kommune har et «strandrydde-lotteri» her var vi heldige å vinne kr. 3000,-

Giff:
søndag 11. november GC7Z57X GIFF 2018 film er best på KINO, deltagere: 32 stk, her mangler antagelig noen logger – salen på 48 seter var nesten full.
Harpix sin kino-ide ga vel årets største event på Haugalandet?

Juleevent:
mandag 24. desember GC8162W Jul-i-parken, deltagere: 8 stk.
Vi feiret jul i parken

Julekalender: Vi arrangerte også i år julekalender «HaJul18» med flott oppmøte og entusiasme. Takk til alle utleggere !

Økonomi: vi har fått Vipps, som vi har sett gjør betalinger på loddsalg og lignende mye enklere for medlemmene våre. Foreningen har en solid økonomi, og spennende tanker har blitt gjort om neste år – blant annet har vi søkt om betydelig støtte til konkrete formål som vi er spente på utfallet av!
Grasrotandelen har gitt oss kr. 5339,17 i inntekt – Tusen takk for støtten!!

Nettsidene:
Her har vi dessverre vært altfor sene med å oppdatere innhold, blant annet har fjorårets styremøtereferater blitt publisert først nå nylig. Dette tar vi kraftig selvkritikk på, og de av oss som blir med videre i neste styre vil ha fokus på å få dette på plass.

Posted in Geocaching Haugalandet.

Legg igjen en kommentar

Din e-postadresse vil ikke bli publisert. Obligatoriske felt er merket med *

Dette nettstedet bruker Akismet for å redusere spam. Lær om hvordan dine kommentar-data prosesseres.