Saksliste og årsmøtepapirer – Årsmøte 2019

Årsmøtet avholdes i Bleikmyr Bydelshus, Myrullveien 3 i Haugesund mandag 18. februar 2019 kl. 19.00.

Saksliste:

ÅM 2019-01 Åpning og konstituering

1. Godkjenning av innkalling og dagsorden
2. Valg av møteleder, referent og protokollsignatarer. Styrets forslag: Møteleder: Tor Martin Hegrenes (Tormh). Referent: Krister Hareide (harpix). Protokollsignatarer: Utpekes av årsmøtet.

ÅM 2019-02 Årsberetning 2018

ÅM 2019-03 Innkomne saker

Ingen utenom styret har meldt inn saker i år.

1. Valgkomite er per i dag ikke formalisert i vedtektene, noe styret mener det er behov for. Følgende vedtektsendring foreslås:
«§5 Styret» endrer navn til «§5 Styret og valgkomiteen», som får nytt punkt 11: «Valgkomiteen består av 2 medlemmer valgt for ett år av årsmøtet. Styret finner kandidater til valgkomiteen, hvis oppgave er å finne kandidater til styrepostene som er på valg neste år.»

2. Styret ønsker at et medlem utenom styret reviderer regnskapet til foreningen, og foreslår følgende vedtektsendring som får virkning fra regnskapet for 2019: §4 utvides med setningen «Årsmøtet utpeker en revisor som går gjennom regnskapet før neste årsmøte.»

ÅM 2019-04 Økonomi

1. Regnskap 2018
2. Budsjett 2019

ÅM 2019-05 Valg

1. I år er nestleder, styremedlem 1, styremedlem 3 og vara på valg. Styrets innstilling:
Nestleder – Bjarne Lohmann (Blohmann) velges for 2 nye år.
Styremedlem 1 – Marita Bygnes (Bygnesen) velges for 2 år.
Styremedlem 3 – Liv Quamme (femmeQ) velges for 2 nye år.
Vara – Tor Martin Hegrenes (tormh) velges for 1 nytt år.

2. Det har ikke lykkes styret å finne kandidater til valgkomiteen, kandidater innstilles på årsmøtet.

3. Dersom ÅM 2019-03 punkt 2 vedtas, utpekes en revisor, ellers går dette punktet ut.

Årsberetning 2018 – Geocaching Haugalandet

Styret bestod frem til årsmøtet av: Bygnesen (konst. leder), Olienh, tormh (kasserer), Engel C
Styret besto etter årsmøtet av: Owip (Leder), Blohmann (nestleder), Harpix (kasserer), krialeks, Olienh, femme Q og Engel C (ikke møtt på høsten). Vara: tormh

Styret har i år hatt 4 styremøter i perioden i tillegg til diskusjoner på vår lukkede chatgruppe – det har vært en god måte å sørge for at alle som vil får si sin mening, samtidig som vi får tatt avgjørelser uten unødvendig forsinkelse.

Foreningen har 47 medlemmer. Vi har hatt en nærmest ikke-eksisterende rekrutering de siste par årene, noe vi håper det neste styret vil ha fokus på.

Vi har behandlet 14 saker (+ des.møte) mest om arrangementer pluss noe om økonomi og tilrettelegging.

Vi har gjennomført følgende eventer, antall deltagere er basert på logger:

CITO-uken på våren:
lørdag 21.april GC7KD7P Feøy CITO-Week 2018, deltagere: 15 stk
tirsdag 24.april GC7KD9E Lotheparken – CITO-Week 2018, deltagere: 10 stk
søndag 29.april GC7KD9W Bukkøy – CITO-Week-2018, deltagere: 15stk
Vi samlet inn greit med søppel.

Sommereventer:
lørdag 30.juni GC7R7P4 Sommer event, deltagere: 14 stk
torsdag 19.juli: GC7R7Q7 Sommer event 2, deltagere: 18 stk
søndag 12. august: GC7R7QT Sommer event 3, deltagere: 14 stk
lørdag 18. august: GC7V7H8 Den internasjonale geocachingdagen 2018, deltagere: 13 stk
Flott oppmøte på eventene i stålende sol!

CITO-uken på høsten:
Søndag 16. september GC7WWA0 Bukkøy CITO Week høsten 2018, deltagere: 18 stk
mandag 17. september GC7X13B Vibrandsøy CITO Week høsten 2018, deltagere: 13 stk.
tirsdag 18. september GC7WWBE Ognøy CITO Week høsten 2018, deltagere: 9 stk
onsdag 19. september GC7WWXD Fårekamsvika CITO Week høsten 2018, deltagere: 13 stk
torsdag 20. september GC7WWXJ Steinsfjellet CITO Week høsten 2018, deltagere: 12 stk
fredag 21. september GC7X862 Lyngholm CITO Week høsten 2018, deltagere: 4 stk
lørdag 22. september GC7WWXT Otertong CITO Week høsten 2018, AVLYST pga. mye vær !
Ei uke med høyst blandet vær og lite søppel «dessverre»
Karmøy kommune har et «strandrydde-lotteri» her var vi heldige å vinne kr. 3000,-

Giff:
søndag 11. november GC7Z57X GIFF 2018 film er best på KINO, deltagere: 32 stk, her mangler antagelig noen logger – salen på 48 seter var nesten full.
Harpix sin kino-ide ga vel årets største event på Haugalandet?

Juleevent:
mandag 24. desember GC8162W Jul-i-parken, deltagere: 8 stk.
Vi feiret jul i parken

Julekalender: Vi arrangerte også i år julekalender «HaJul18» med flott oppmøte og entusiasme. Takk til alle utleggere !

Økonomi: vi har fått Vipps, som vi har sett gjør betalinger på loddsalg og lignende mye enklere for medlemmene våre. Foreningen har en solid økonomi, og spennende tanker har blitt gjort om neste år – blant annet har vi søkt om betydelig støtte til konkrete formål som vi er spente på utfallet av!
Grasrotandelen har gitt oss kr. 5339,17 i inntekt – Tusen takk for støtten!!

Nettsidene:
Her har vi dessverre vært altfor sene med å oppdatere innhold, blant annet har fjorårets styremøtereferater blitt publisert først nå nylig. Dette tar vi kraftig selvkritikk på, og de av oss som blir med videre i neste styre vil ha fokus på å få dette på plass.

Styremøtereferat 30. desember 2018

Referat 30.12.18

Til stede: Owip, krialeks og BLohmann. harpix og olienh tilgjengelige for vedtak.

1. Siden sist: Julekalenderen gjennomført med flotte cacher og god servering og varierende oppmøte.
Giff: meget vellykket, vi snakket om å heve kontingent litt så vi sponser mindre…

2. Årsmøte settes til mandag 18.februar, starter med event med spising kl 18.15 til 19.00 (gratis for medlemmer, andre kr.100,- (samme som kontingentet)) – da starter årsmøte 19-21, satser på Anna Egg (Olienh reserverer.)
Vi satser på utlodding. Owip lager et lite «takke-skriv» og snakker med BEKA21 – Blohmann skriver ut.

3. Årsmeldingen er skrevet i første utkast.

4. Forslag til endringer fra oss:
Hvordan står det med varemedlem i vedtektene ????
Cachetur: 500 eller øke til 1000,- – hva sier økonomien ?

5. Neste møte: tirsdag 29.januar kl. 18 ! for å diskutere innkomne saker og planlegge årsmøte. Dato er satt for å få ut ting til rett tid.

6. Evtn. Kommende eventer ? – 13. jan på Lindøy ved gapahuk, kl. 15-16. «I januar rundt bålet»

Styremøtereferat 27. august 2018

Styremøte Geocaching Haugalandet 27.august 2018

Tilstede: Olienh, krialeks, femmeQ, owip, Blohmann
Fraværende: Engel C og Harpix

Siden sist.
Sommerens eventer var godt besøkt og nogen nye deltok. Vi er godt fornøyd.

Høstens CITO:
søn 16. september Bukkøy 13-14 ansvarlig: owip
man 17. september Vibrandsøy 18-19.30 ansvarlig: femme Q
tirs 18. september Ognøy 18-19 ansvarlig: BLohmann
ons 19. september Fårekamsvika 18-19 ansvarlig: krialeks
tors 20. september Steinsfjellet 18-19 ansvarlig: femme Q
fre 21. september Sveio et sted…. 18-19 ansvarlig: Harpix
lør 22. september Otertong kl. 13-14 ansvarlig: Engel C ? Krialeks ?

Medlemsmøte:
tirsdag 16.oktober på Anna Eegs vi starter med pizza-event kl. 18 (kr.100 for ikke medlemmer)
Dagsorden:
– Skal vi ha julekalender ? – samme regler som sist ?
– ProjectGC for begynnere. Ansvar: Olienh, krialeks og BLohmann

GIFF-event:
Søndag 11. november kl. 18 på Anna Eegs Servering: spleiselag-mat.

Regnskap:
BLohmann lager utleggsark for å få orden i bilag.

Vipps:
Harpix sjekker igjen, og fikser….

Neste møte:
I slutn. Av november

Referant :

BLohmann

Styremøtereferat 29. mai 2018

Referat Geocaching Haugalandet styremøte tirsdag 29.mai

Tilstede: Owip, harpix, femmeQ, Engel C, krialeks, thormh og Blohmann
Avbud: Olienh

Referent: Blohmann

1. Referatet fra sist ble godkjent.

2. Status siden sist:
– fine citoer, med fin oppslutning, vi samlet in ca. XXXXX kg søppel
– alle i styret skal nå få mail på gch-mailen
– nettsiden er fortsatt «work in progress»
– alle signaturer er nå påprotokollen fra årsmøtet

3. ordne med Brønnøysundregistre og kontonummer – alle faste medlemmer som er tilstede signerte på dette. (Olienh – snakk med Blohmann)

4. Sommereventer – vi diskuterte og satte opp 3 stk, vi satser på mulighet til grilling:
– Visnes lørdag 03.juni 15-16, ansvarlig: owip
– Drakevika torsdag 19.juli 18-19 ansvarlig femmeQ
– Ryvarden fyr søndag 12. august 15-16 ansvarlig: Harpix

5. CITO-week til høsten: Vi diskuterte å ha 3 som sist siden det fungerte bra, vi må tenke på steder å prøve å ha minst 1 i en av de andre kommuner og et re-run på Bukkøy siden det var veldig mye søppel her.
Harpix sjekker og skaffer søppel-plukke-klyper

6. GCH-tur ??? vi diskuterte og snakket litt om 7-9.sept. Hvor?? kjerag eller sjernarøyene – Liv må søke fondsstøtte om vi skal ha noe sikkerhet/kapital til turen

7. Event til høsten: Event og medlemsmøte sammen? – GIFF ?? ( GIFF 2018 souvenir weekend will be from November 8 – November 12 )

8. neste møte: tirsdag 7. august.

Innkalling til årsmøte 2019

Årsmøtet avholdes i Bleikmyr Bydelshus, Myrullveien 3 i Haugesund mandag 18. februar 2019 kl. 19.00.
Saker som ønskes tatt opp på årsmøtet sendes styret senest mandag 28. januar 2019.

Eventuelle saker kan sendes til styret@gch.no. Vi ber dere også melde dere som kandidater til styret eller informere om aktuelle kandidater til vervene som er på valg. Vi minner om at årets kontingent må betales før møtet for at du skal ha stemmerett. Kontonr.: er 3361.19.23061 og kontingenten for 2019 er på kr 100,-.

Fullstendig saksliste med sakspapirer legges ut senest en uke før årsmøte.

Med vennlig hilsen
Styret i Geocaching Haugalandet

Innkalling til årsmøte 2018 og sakspapirer – Årsmøte 2018

Saksliste og årmøtepapirer – Årsmøte 2018
Årsmøtet avholdes på Kopervik kulturhus, Anna Eegs treffsted (Skolegaten 9), mandag 22. januar 2018 kl. 20:00.
Vi gjør oppmerksom på at medlemskontingenten må være innbetalt før møtet. Medlemskontigenten for 2018 er på kr 100,- og kan innbetales til konto nr.: 3361.19.23061

Saksliste:
Årsmøte Geocaching Haugalandet 2018 Saksliste

ÅM 2018-01 Åpning og konstituering
1. Godkjenning av innkalling og dagsorden 2. Valg av møteleder, referent og protokollsignatarer Styrets forslag: Møteleder: Tor Martin Hegrenes (Tormh). Referent: Ann Helen Advendsen (Lynxalynx). Protokollsignatarer: Gro Audny Haraldseid (Groha) og Beate Dalaker Kaurstad (BEKA21).
ÅM 2018-02 Årsberetning 2017
ÅM 2018-03 Innkomne saker
1. Henviser til § 5 i vedtektene 1. Støtte til cachetur opphører. 2. Vipps som betalingsmetode
ÅM 2018-04 Økonomi
1. Regnskap 2017 2. Budsjett 2018
ÅM 2018-05 Antall medlemmer styret
1. Styrets forslag: Økes til 7 personer, 1 vara. Gjeldende fra og med 22. januar 2018.
ÅM 2018-06 Valg
1. Valg av leder. Styrets innstilling: Øyvind Øvrebø (Owip). Velges for to år
2. Valg av nestleder. Styrets innstilling: Bjarne Lohmann Madsen (Blohmann). Velges for 2 år.
3. Valg av kasserer. Styrets innstilling: Krister Hareide (Harpix). Velges for 2 år.
4. Valg av styremedlem. Styrets innstilling: Aleksander Kristoffersen (Krialeks). Velges for to år.
5. Valg av styremedlem. Styrets innstilling: Ole Martin Helgesen (Olienh). Velges for 2 år.
6. Valg av styremedlem. Styrets innstilling: Liv Quamme (femme Q). Velges for 2 år.
7. Valg av vara. Styrets innstilling: Tor Martin Hegrenes (Tormh). Velges for 2 år.

Årsberetning 2017 – Geocaching Haugalandet

Styrets sammensetning Styret har i perioden 2017-2018 bestått av følgende personer:
Leder: thomfre Thomas Fredriksen Nestleder: Bygnesen Marita Bygnes. Tok over som konstituert leder etter thomfre Thomas Fredriksen sin avgang. Kasserer: tormh Tor Martin Hegrenes 1. styremedlem: Engel Cecilie Bygnes Guttormsen (Engel C) 2. styremedlem: Olienh Ole Martin Helgesen

Medlemmer
Foreningen har synkende medlemstall. Noen har falt fra, og noen nye har kommet til.

Styremøter
Styret har gjennomført fem styremøter i perioden i tillegg til diskusjoner på vår lukkede chatgruppe – det har vært en god måte å sørge for at alle som vil får si sin mening, samtidig som vi får tatt avgjørelser uten unødvendig forsinkelse.

Aktivitet
Det har i perioden blitt arrangert 10 event i regi av Geocaching Haugalandet, 6 vanlige 3 CITOevent, i GIFF event i tillegg til HaJul 2017.

GIFF 2017 I forbindelse med GIFF 2017 arrangerte GCH event med filmvisning med god hjelp fra BEKA21.
HaJul 2017. GCH stod for organiseringen av adventskalenderen HaJul 2017.

HaJul 2017 var i år en veldig kjekk adventskalender å delta på. Takk til alle utleggerne og alle fremmøtte på publisering.

Økonomi
Foreningen har en synkende økonomi, mindre overskudd på loddsalg men har fått midler fra Grasrotandelen. Vi har også mottatt støtte fra Skudenes & Aakra Sparebank. Vi har brukt mye penger på premier til loddtrekningene, har synkende medlemstall og har brukt mye av pengene våre på Cachetur.no. Kontingenten dekker bare en liten del av dette.

Cachetur.no
GCH har fortsatt å sponse cachetur.no i 2017. Foreningen har i 2017 hatt lite kontakt med Cachetur.no.

Håvik, 2017-01-10 Marita Bygnes, Konstituert leder .

ÅM 2018-1: Henviser til § 5 i vedtektene. Innsendt av: Owip
Forslag om at støtten til cachetur legges ned.

Styrets innstilling: Styret støtter Owip sitt forslag. Medlemstallene i GCH er synkende. Dette påvirker foreningens økonomi. Cachetur har mange private sponsorer og vi ser at utgiftene til markedsføring av Cachetur.no er ett høyt beløp. Vi føler også ar GCH har lite igjen for å støtte Cachetur.no.
Vi legger her til at gjennomslag for forslaget må ha 50/50 stemmer da støtte til GCH allerede er en eksisterende vedtekt.
Styrets forslag til vedtak: Endringene som skissert over endres i vedtektene § 5

ÅM 2018-2: Innsendt av: Owip
Vipps som betalingsmiddel.

Styrets innstilling: Styret støtter Owip sitt forslag. Slik vi ser det går Vipps på privat bankkonto/telefon så her er vi villige til å se om det kan la seg gjøre at en i styret påtar seg denne jobben.
Styrets forslag til vedtak: Diskuteres på årsmøtet.

ÅM 2018-3: Innsendt av: Styret i GCH
Forslag til endring av styresammensetning.

Styrets innstilling: Dagens styre består av følgende styresammensetning: 1 leder, 1 nestleder, 1 kasserer og 2 styremedlemmer.
Styret ønsker å utvide dette til 1 leder, 1 nestleder, 1 kasserer, 4 styremedlemmer og 1 varamedlem. Dette tror vi vil styrke styret på mange plan.
Vi legger her til at gjennomslag for forslaget må ha 2/3 stemmer da støtte til GCH allerede er en eksisterende vedtekt.
Styrets forslag til vedtak: Endringene som skissert over endres i vedtektene § 5

Budsjett
Kasserer tar dette på årsmøtet.

HaJul 2017

Da nærmer vi oss desember! ? De fleste har fått sendt inn og godkjent cachen sin, håper de som ikke har det, får det ordnet i tide.

I oversikten har jeg kun tatt med sted og tidspunkt, for de som har oppgitt det. Om CO vil gi ytterligere info i forkant av publiseringen, så er det fritt frem (som noen allerede gjorde, uten at jeg tok det med i hovedoversikten). Foreslår da at vi tar en cache om gangen, og at du skriver når det er din cache sin tur.

Minner om at vi ikke skal ha biljakt for FTF. Det betyr, at om du oppgir et startsted/ventested, så må du sørge for å være i nærheten av nullpunkt, og selv starte FTF-jakten på et passende tidspunkt. Om ikke, så er det bedre å ikke oppgi noe utgangspunkt, så får folk komme fra de vinklene de måtte ønske.

Håper på en super adventskalender! ?

DATOER I KALENDEREN:
01.12. groha. Låst. Ytre Tysvær. 19.00.
02.12. BEKA21: Låst. Steinsfjellet. Etter eventet.
03.12. armag. Låst. Skjoldastraumen. Etter eventet.
04.12. hebokn: Låst. Aksdal. 18.00.
05.12. roamingnotes. Låst. Karmsund vgs, Hgsd. 18.00.
06.12. Daniel1506. Låst. Prix Vea. 20.00.
07.12. Bygnesen
08.12. krialeks. Låst. Vea. 18.00.
09.12. Vikki79: Låst. Kolnes. Tid uvisst.
10.12. Owip
11.12. Hervik73. Låst. Åkra nord/Sevland. 17.30.
12.12. femme Q: Låst. Travparken Vormedal. 18.00.
13.12. kåre50: Låst. Kolnes. Tid uvisst.
14.12. Engel C. Låst. Gismarvik. 18.00.
15.12. besten46. Låst. Østrem. 19.00.
16.12. teamtove. Låst. Tid og sted uvisst.
17.12. Steinmetzdraugen
18.12. Hervik80
19.12. tormh. Låst. Grinde. 18.00.
20.12. jwmk. Låst. Aksdal. 18.00.
21.12. Mr.Jacobsen. Låst. Gard nord i Hgsd. 18.00.
22.12. lynxalynx
23.12. BLohmann. Låst. Sted uvisst. 23.30.
24.12. SEriksen. Låst. Sted uvisst. 00.30.

Innkalling til årsmøte 2018

Årsmøtet avholdes på Dalen Ungdomshus, Avaldsnes torsdag 11. januar 2018 kl. 19:30.
Saker som ønskes tatt opp på årsmøtet sendes styret senest tirsdag 12. desember 2017.

Eventuelle saker kan sendes til styret@gch.no. Vi ber dere også melde dere som kandidater til styret eller informere om aktuelle kandidater til vervene. Vi minner om at årets kontingent må betales før møtet for at du skal ha stemmerett. Kontonr.: er 3361.19.23061 og kontingenten for 2018 er på kr 100,-.

Fullstendig saksliste med sakspapirer legges ut senest en uke før årsmøte.

Med vennlig hilsen
Styret i Geocaching Haugalandet

Styremøtereferat 8. september 2017

Tilstede: Bygnesen (Konstituert leder), Tormh (Kasserer), Engel C (Styremedlem) og Olienh (Styremedlem)
Vi beklager sen utsendelse av referat fra dette møtet.

Formålet med dette møtet var å legge en plan på aktiviteter frem mot nyttår.
28. september 2017 holdt vi ett vellykket CITO event på Sør- Karmøy. Takk til alle dere som møtte 🙂

23. oktober 2017 møtes vi igjen til spørretime på vårt faste lokale i Kopervik, Anna Eegs Treffsted. Her kan vi stille rewieverspørsmål til rewiever Cervisvenator. Det blir her mulighet til å komme med innspill/meninger/retningslinjer til årets julekalender HaJul 2017. Vi i styret har gjort oss noen tanker rundt dette, men «spikrer» alt sammen med dere denne kvelden. Også her kan rewiever ha gode innspill. Vi kjører godt gammeldags spleiselag på mat/drikke denne kvelden, alle som kan tar med seg noe til felleskapet. Vel møtt!

2.november blir det GIFF event (Som gir suvenir). Denne gang på møterom, Kulturhuset Kopervik. Vi satser på loddsalg/loddtreking her. Vel møtt!

Det blir julekalender i regi av GCH, HaJul 2017. Vi har laget en facebookgruppe der vi ønsker alle utleggere av cacher i kalenderen velkommen innom for oppsett/datoer osv. Vi har mange som ønsker å bidra allerede. Om noen som ikke har meldt seg ønsker å bidra ta kontakt snarest med en av oss i styret eller på e-mail styret@gch.no. Medlemmer i GCH har førsteprioritet på utlegg i år. Det minker på plassene.

Valgkomiteen for 2017 har trekt seg. Vi trenger derfor deres hjelp. Ønsker noen av dere å sitte i styret etter årsmøtet i 2018? Kjenner dere noen gode kandidater? Ta kontakt med oss om dere vil stå på valg, styret@gch.no. Vi trenger ny leder. Kasserer og 1 styremedlem er også på valg.

Takk for ett godt samarbeid så langt.

Mvh Styret
Bygnesen, Tormh, Engel C og Olienh